ประกันภัยรถยนต์กลุ่มบริษัท หรือ เพื่อการพาณิชย์

ประกันภัยรถยนต์กลุ่มบริษัท หรือเพื่อการพาณิชย์

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มียานพาหนะหลายคัน ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถกระบะ หรือรถยนต์ต่างๆ ที่ใช้เชิงพาณิชย์ การประกันภัยเป็นแบบกลุ่มจะได้รับส่วนลดกลุ่มเพิ่มอีก 10%