มอบทุนการศึกษา ณ โรงสามชุกรัตนโภคาราม ประจำปีการศึกษา 2562