มอบสิ่งของส่งต่อน้ำใจสู้โควิด (สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี)

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด
โดย คุณพัดชา คงศิริวรกุล กรรมการผู้จัดการ
เป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหาร ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เพื่อจัดสรรให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการในสังกัด เพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อ
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และบรรเทาวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้
.