อาคเนย์ Annual Awards 2016

บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “อาคเนย์ Annual Awards 2016” พร้อมกับ รับรางวัล “เกียรติยศอาคเนย์” ในฐานะโบรกเกอร์ดีเด่น โดยมีคุณพัดชา คงศิริวรกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ขึ้นรับมอบจากคุณโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2560