นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2559

บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ได้รับ “รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” ในงานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ปี 2559 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย นายธีระชัย คงศิริวรกูล กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560