อบรมวางแผนภาษีอย่างไรให้มั่งคั่ง โดยกรุงเทพประกันชีวิต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ทาง บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์(1992) จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้ามาจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง วางแผนภาษีอย่างไรให้มั่งคั่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมให้ได้รับความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในครั้งนี้ด้วย

.