อบรมเรื่อง New Normal Lifestyle Series จากแปซิฟิค ครอส

วันที่ 26 กันยายน 2565

ทาง บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์(1992) จำกัด ขอขอบคุณ อาจารย์เรืองศักดิ์ มังคะจา และบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้ามาจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง A New Normal of Lifestyle Series for a new generation ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมให้ได้รับความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในครั้งนี้ด้วย

.