ร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนสร้างห้องน้ำและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ท […]