ประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันภัยส่วนบุคคล เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จนทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับการคุ้มครองแบบรายบุคคล

ประกันสำหรับธุรกิจ

ให้ความคุ้มครองแบบครบวงจรและเหมาะกับธุรกิจคุณ เพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยที่ดี

โปรโมชั่นประกันภัย

บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992)

เราคือมืออาชีพ ในวงการประกันภัย
ประเถทประกัน 2+ เบี้ยเริ่มต้น 7,200 บาท
ประเถทประกัน 3+ เบี้ยเริ่มต้น 6,500 บาท
ให้คุณท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ
- เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาทต่อเที่ยว
ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสำหรับนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- เบี้ยเริ่มต้นเพียง 25 บาท คุ้มครองทั่วโลก
- เกิดอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก
- เบี้ยเริ่มต้น 1,280 บาท ต่อปี
- คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท

บริษัทประกันภัยที่ให้บริการ