การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

การประกันภัยที่อยู่อาศัย หรือที่เรียกกันว่าประกันอัคคีภัยนั้น เป็นการประกันประเภทหนึ่งที่มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นตัวทรัพย์สิน โดยตรงไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างก็ตาม สามารถที่จะเอาประกันอัคคีภัยได้ทั้งสิ้น

ความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก

1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่

2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า

3. การระเบิดทุกชนิด

4. ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย

– จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย)
– แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย

5. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

– จากการชน หรือตกใส่
– ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน
– อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย

6. ภัยเนื่องจากน้ำ

– เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
– จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
– จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอากาศที่ชำรุด
– แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร

ภัยที่ซื้อเพิ่มเติมได้

  • ภัยลมพายุ
  • ภัยจากลูกเห็บ
  • ภัยจากควัน
  • ภัยแผ่นดินไหว
  • ภัยน้ำท่วม
  • ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
  • ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย
  • ภัยระอุ
  • ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด
  • ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า