กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. เป็นกรมธรรม์ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีเพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสีย ของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. )

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด ( กรณีเป็นฝ่ายผิด )

2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ ( กรณีเป็นฝ่ายถูก )