กิจกรรมออกบูธ การประชุมใหญ่ IM-EX สามัญประจำปี 2561