พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 2563