Forest Elephant & Moth – EEC Thailand

เมื่อวันที่ 27-29 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในโครงการ “สายน้ำ ลำธาร พงไพร ช้างไทย” จัดโดย EEC Thailand ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ และช้างไทย ให้อยู่คู่ประเทศไปนานเท่านาน “Forest Elephant and Moth”

« ของ 2 »