พี่ช้างวิ่งด้วยใจให้ศรีธัญญา กับไทยประกันภัย

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2562 ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม พี่ช้างวิ่งด้วยใจให้ศรีธัญญา กิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อส่งมอบทุนทรัพย์และกำลังใจ ให้โรงพยาบาลศรีธัญญา,แพทย์,พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้รับบริการจากโรงพยาบาลโดยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
จัดกิจกรรมโดย บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)