มอบสิ่งของส่งต่อน้ำใจสู้โควิด (ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คุณพัดชา คงศิริวรกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีน
.
บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ขอเป็นกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ ณ ขณะนี้
.
.