น้ำท่วมเมืองคอนวิกฤติ ! ผู้ว่าฯ สั่งรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ เคลื่อนถล่มเข้าตัวเมือง

 

น้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ยังน่าเป็นห่วง ผู้ว่าฯสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่

เคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเศรษฐกิจเย็นนี้ หลังฝนถล่มหนัก ซัดบ้านเรือนหลายพื้นที่จมบาดาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานความเสียหายล่าสุด มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 22,000 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 อำเภอ 95 ตำบล 492 หมู่บ้าน 29 ชุมชน (อำเภอชะอวด,จุฬาภรณ์,ทุ่งสง,เมืองนครศรีธรรมราช,พระพรหม,ร่อนพิบูลย์,ท่าศาลา,พิปูน,นาบอน,ลานสกา,สิชล,เฉลิมพระเกียรติ,เชียรใหญ่,นบพิตำอำเภอขนอม และอำเภอปากพนัง) บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 8 หลัง สถานศึกษา ได้รับผลกระทบ 15 แห่ง ประกาศหยุดการเรียนการสอน 6 แห่ง วัด/มัสยิด/โบสถ์อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ด้านการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ 67 ตำบล 624 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรประสบภัย 302,337 ไร่

 

นอกจากนี้ยังมีประชาชนเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 อีกจำนวนมาก ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นได้เข้าช่วยเหลือซ่อมแซม และมอบอุปกรณ์มุงหลังคาแล้ว