รวม สายด่วนโควิด เบอร์โทรฉุกเฉินหากติดเชื้อ-ต้องการเตียง-คำปรึกษา

14 ม.ค. 65 รวม สายด่วนโควิด เบอร์โทรฉุกเฉิน มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ในระลอกใหม่ของประเทศไทย มีสายด่วนที่ดูแลเรื่องโรคโควิด19ที่สำคัญหลายเบอร์ รวบรวมเบอร์สายด่วนต่างๆไว้ ดังนี้

  • 1668 สายด่วน กรมการแพทย์ (กด 1)

สายด่วนเฉพาะกิจเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทรหาเตียงได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.

  • 1330 สายด่วน สปสช. (กด 0)

โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

  • 1422 สายด่วน กรมควบคุมโรค

โทรหาเตียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพ และข้อสงสัยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

  • 1506 สายด่วน ประกันสังคม

โทรสอบถามสิทธิประโยชน์ประกันสังคมการรักษาพยาบาล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • 1323 สายด่วนสุขภาพจิต

โทรขอรับคำปรึกษาภาวะเครียด วิตกกังวล และอาการซึมเศร้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • 1745 โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท. พร้อมรับมือโควิด

ให้ความช่วยเหลือผู้ช่วยโควิด19 ถึงบ้าน

  • 1669 ศูนย์เอราวัณ สำนักแพทย์

โทรประเมินอาการจากแทพย์ และหาเตียง

  • 0815919714 และ 0806609998 เพจเส้นด้าย-Zendai

อาสาสมัครช่วยประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้เข้าระบบการรักษาตัว หาเตียง-รับส่งผู้ป่วย

  • 028721669 ปรึกษาปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)

ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประสานการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยวิกฤติโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

.

Source: https://www.amarintv.com/news/detail/116410
© อมรินทร์ทีวีออนไลน์