“อู่ฮั่น” พบผู้ป่วยโควิด-19 อีกครั้ง หลังเปิดเมือง

จีนยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เมืองอู่ฮั่น ที่เคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด เริ่มกลับมาพบกลุ่มผู้ติดเชื้ออีกครั้ง หลังยกเลิกมาตรการปิดเมืองไปเมื่อเดือนก่อน