อบรมประกันภัยรถยนต์ตามคน จาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ทาง บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์(1992) จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้ามาจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง ประกันภัยรถยนต์ตามคน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมให้ได้รับความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในครั้งนี้ด้วย

.