พี่ช้างวิ่งด้วยใจให้ศรีธัญญา กับไทยประกันภัย

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2562 ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา […]