อบรมขับขี่ปลอดภัยให้ความรู้ ความเข้าใจ กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ

วันที่ 28 เมษายน 2567

 

บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ได้เดินทางไปจัดอบรมเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัยให้ความรู้ ความเข้าใจ กรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ” ให้กับบริษัท บ.สุวรรณภูมิ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทีพี มุ่งหวังที่จะเป็นสื่อนำความรู้และความเข้าใจเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อความมั่นคงในอนาคตของทุกๆท่านต่อไป