อบรมเรื่อง ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง จากวิริยะประกันภัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

บริษัท ที.พี.แอนดฺ์ แอสโซซิเอทส์(1992) จำกัด
ขอขอบคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้ามาจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมให้ได้รับความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในครั้งนี้ด้วย