กิจกรรมออกบูธ การประชุมใหญ่สปข.สามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ได้ไปจัดกิจกรรมออกบูธ ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซนทรา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนายธีระพงษ์ รอดประเสิรฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายกมล บูรณพงส์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมการขนส่งทางบก นายทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และนายสุวิทย์ ตันวิจิตร ประธานที่ปรึกษาสมคามผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมที่บูธของบริษัทฯ อีกทั้งนายธีระชัย คงศิริวรกูล ประธานกรรมการบริหาร และนางสาวพัดชา คงศิริวรกูล กรรมการผู้จัดการ ไปร่วมมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมชมในบูธของบริษัทฯ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน