TP Annual Plan 2024

วันที่ 16 ธันวาคม 2566
.
บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์(1992) จำกัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “TP Annual Plan 2024 เพื่อการตั้งเป้าหมายการทำงานในปี 2024” พนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาในอนาคต รวมถึงการทำเป้าหมายให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ และเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น