อบรมการประกันภัยเบื้องต้น โดย MSIG

บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ขอขอบคุณ คุณนฤมล ฉัตรเศรษฐกานต์ และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ที่เข้ามาจัดการอบรมการประกันวินาศภัยเบื้องต้น ซึ่งคุณพัดชา คงศิริวรกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาด้วย