รางวัลนายหน้าดีเด่นประจำปี 2560

บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด คว้า “รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” ในงานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2560 (Prime Minister’s Insurance Awards) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย คุณพัดชา คงศิริวรกูล กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561