อบรมประกันสุขภาพ Pacific Cross

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทาง บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ เรืองศักดิ์ มังคะจา และทีมงาน บจม.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้ามาจัดการอบรมผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ซึ่งทางบริษัทฯได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมให้ได้รับความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในครั้งนี้ด้วย