คปภ. ดันประกันภัยหอพัก

คปภ.ผนึกวินาศภัย ขานรับพรบ.หอพักใหม่ บังคับซื้อประกันปกป้องผู้พักทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลั่น ต.ค.นี้พร้อมเปิดกรมธรรม์“คุ้มครองผู้พักในหอพัก”

คุ้มครองตามพรบ.ต่อคน 120,000 บาท และต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 5 ล้านบาท ลุ้นเคาะเบี้ยเชิงชีเอสอาร์ ขณะที่พบอัตราความเสียหายยังต่ำ
แหล่งข่าวในวงการประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )อยู่ระหว่างการพิจารณาการรับประกันภัยตามพรบ.หอพัก 2558 ด้วยการพัฒนากรมธรรม์ ภายใต้ชื่อ“กรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้พักในหอพัก” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย หอพักที่ลงทะเบียนหอพักกับกรมกิจการเด็กฯ ปัจจุบันมี 13,400 แห่ง และมีจำนวนห้องพัก 0 – 400 ห้อง
นางคนึงนิจ สุจิตรจร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยคปภ. เปิดเผยว่า คปภ. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมตามจำนวนห้องพักและอัตราความเสียหายในอดีตยังไม่สูงมาก ผู้ประกอบกิจการหอพักสถานศึกษาสามารถซื้อประกันภัยให้กับผู้พักได้ และได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อสอบถามไปยังบริษัทประกันเข้าร่วมรับประกันภัย ในเบื้องต้นตอบรับดีและคาดว่า จะมีการออกประกาศคำสั่งนายทะเบียนบังคับใช้ต่อไปเริ่มรับประกันภัยดังกล่าวได้ภายในเดือนต.ค.นี้แน่นอน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า การประเมินจำนวนหอพักยังทำได้ยากลำบากและยังมีหอพักจำนวนมากที่ไม่มาลงทะเบียน ก็อาจจะไม่ซื้อประกันเป็นได้ ในเชิงจำนวนหอพักคงไม่ได้มาก แต่การสนับสนุนตามพรบ.ดังกล่าวถือเป็นโอกาสกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ของธุรกิจประกันภัย ทั้งเป็นการเข้าไปช่วยเหลือสังคมเพื่อลดภาระเกิดภัยกับผู้พักด้วย
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย กล่าวว่า บริษัทพร้อมสนับสนุนแต่จะต้องหารือเงื่อนไขรับประกันให้ชัดเจนว่าจะออกมาอย่างไร เพื่ออธิบายกับลูกค้าได้ถูกต้อง เช่น การจำกัดอายุของผู้พักต้องไม่เกิน25ปี หรือเฉพาะพอหักนักศึกษาขอสถานศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนเท่านั้นถึงจะคุ้มครอง ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างพิจารณาและจะเสนอคปภ.อนุมัติอัตราเบี้ยประกันทางIPRB ซึ่งเบี้ยประกันราคาไม่แพง เหมาะสำหรับธุรกิจหอพักสถานศึกษา เพราะกรมธรรม์นี้ทำเพื่อรองรับกฎหมายดังกล่าวและต้องการปกป้องนักศึกษาในหอพัก ความเสี่ยงไม่มากและจำนวนหอพักที่เข้าข่ายกฎหมายดังกล่าวคงไม่มาก
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย กล่าวว่า ทางบริษัทพร้อมเข้าร่วมรับประกันภัยดังกล่าว แม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันก็ตาม เบื้องต้นประเมินความเสี่ยงอัตราความเสียหายของหอพักสถานศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ใหญ่ และยิ่งมีการปรับปรุงตาม พรบ.หอพักใหม่ จะช่วยป้องกันและลดการเกิดเหตุคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น
credit by : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/721713