คปภ. คลอดประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันภัย ให้กับประชาชน เพื่อสร้างคุณภาพที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ที่ผ่านมา คปภ. ได้มีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันที่เหมาะสม

ซึ่งล่าสุดได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม “สงกรานต์สุขใจ หรือ ปรกันภัย 10 บาท” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัยมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน โดยเฉพสะการบริหารความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรอกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง จึงนำแนวคิดประกันภัย 10 บาท มาต่อยอดพัฒนาเป็นประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 บาท ซึ่งมีเบี้ยลดลงจาก 10 บาท เป็น 7 บาท และ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บาทพลัส ซึ่งมีความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลด้วย ทั้งสองแบบคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งเเต่วันที่ทำประกันภัย ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 61 – 31  มกราคม 2562 โดยผู้มีสิทธิ์เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี – 70 ปีบริบูรณ์

กรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท : คุ้มครอง 3 กรณี

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง 100,000 บาท
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากการถูกมาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ คุ้มครอง 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) คุ้มครอง 5,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส : คุ้มครอง 4 กรณี

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครอง 100,000 บาท
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากการถูกมาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ คุ้มครอง 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) คุ้มครอง 5,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

การจัดทำกรมธรรม์ประกันถัยปีใหม่อุ่นใจครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญให้กับประชาชนคนไทย สามารถซื้อได้โดยตรงกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 บริษัท ประกอบด้วย

– เมืองไทยประกันชีวิต / ไทยสมุทรประกันชีวิต / เอไอเอ / กรุงเทพประกันชีวิต / สหประกันชีวิต

– กรุงเทพประกันภัย / ทิพยประกันภัย / เอ็ม เอส ไอ จี / ธนชาต ประกันภัย / ไทยศรีประกันภัย / นำสินประกันภัย / ซิกน่า ประกันภัย / กรุงไทยพานิชประกันภัย / อาคเนย์ประกันภัย / ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย / เจพี ประกันภัย / ประกันภัยไทยวิวัฒน์ / วิริยะประกันภัย / แอกซ่าประกันภัย / เจอเนอราลี่ ประกันภัย / และเอเชียประกันภัย 1950

“สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ควรขับขี่รถด้วยความไม่ประมาท เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมสภาพร่างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญก่อนการเดินทาง ขอให้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยและวันหมดอายุของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ด้วย แม้ว่าการทำประกันภัยไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัย หากเกิดอุบัติเหตุแล้วการประกันภัยสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินได้ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย ตลอดจนประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.oic.or.th